Visie: wie zijn wij?

Onze school is een katholieke school die een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding wil aanbieden. Als leidraad nemen we datgene wat de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs verwoordt in zijn brochure: "Specificiteit van het Katholiek Onderwijs". Onze missie is "leren voor het leven". Wij kiezen voor een aantal waarden waarbij hoofd, hart en handen centraal staan. Bovendien vervult onze katholieke school haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. We trachten onderwijs op maat aan te bieden waarbij rekening gehouden wordt met de individuele verschillen van de kinderen. Ouders die hun kinderen aan onze school toevertrouwen, onderschrijven hiermee ons opvoedingsproject.

De volledige tekst is op aanvraag ter inzage op school.