Troeven

Buurtschool
Kleuterschool vanaf 2,5 jaar en lagere school.

Middagdutje mogelijk voor de jongste kleuters.

Elke dag voor- en nabewaking.

Maximum 23 kindjes in de kleuterklas en 23 in de klassen van de lagere school.

Uniform in de lagere school:  blauw, wit en zwart.

We stimuleren gezonde gewoontes.
Dinsdag fruitdag, we drinken water of thee en soms soep.

20 weken lang kunnen we gratis groenten/fruit aanbieden dankzij Oog voor Lekkers.

We zijn een MOS - school, met de focus op natuur en afvalpreventie. We investeren in een groene speelplaats, een buitenklas om zo meer in contact te komen met de natuur.

Onderwijs op maat van elk kind.

-Rekengroepen: Leerlingen die voorop lopen kunnen rekenen in een jaartje hoger. Leerlingen die nog wat moeten bijbenen kunnen met een klasje lager rekenen.

 

-Veel extra ondersteuning van zorgjuffen om kinderen bij te werken of extra uit te dagen en de klasjuf te ondersteunen.

 

-Elk kind krijgt oefeningen op zijn/haar maat in de klas of als huiswerk.

-Tussenklassen: Een kindje dat nog niet helemaal klaar is voor het eerste leerjaar volgt de leerstof van het eerste leerjaar verspreid over twee jaar.

Zelfstandigheid stimuleren.
We beginnen al heel vroeg met leren plannen en zelfstandig werken.

Zwemmen
Vanaf de derde kleuterklas tot en met het 4de leerjaar gaan de leerlingen elke twee weken zwemmen.

Open voor alle godsdiensten.
Binnen de lessen katholieke godsdienst staan we open voor alle godsdiensten en religies en gaan we vooral op zoek naar wat we gemeenschappelijk hebben.

Culturele en sportieve uitstappen.
Boerderij-,  zee- en talentklassen, theater op school, Roma, Rataplan, scholenveldloop, naschoolse sport.

Aandacht voor het sociaal-emotionele en talenten van de leerlingen.
Anti-pestbeleid, babbeljuf, TOPSPEL, we leren van elkaars cultuur, we gaan op zoek naar talenten van kinderen.

Aandacht voor de start en de overgangen.

-Kijkmoment voor de instappers een maand voor de echte start.

 

-Aan het einde van de zomer kunnen de kinderen kennis maken met hun nieuwe juf of meester en klas.

-De oudste kleuters mogen gedurende het schooljaar regelmatig kennismaken met de juf en de klas van het eerste leerjaar.

Team
Sterk en samenhangend team van leerkrachten die stuk voor stuk met een hart voor de leerlingen voor de klas staan. Het team staat open voor feedback en durft in vraag te stellen wat beter kan.

Kwaliteit bewaken.

-De Vuurtoren neemt regelmatig deel aan screenings om te kijken hoe goed ze scoort ten opzichte van andere Vlaamse scholen. Hieruit leren we wat beter kan. Uit de meest recente screenings blijkt dat we het goed doen.

-Onze oud-leerlingen doen het goed in de middelbare school en kunnen voortbouwen op de grondige basis die ze bij ons legden.

Inspraak op school.
Oudervereniging, koffiebabbels, infomomenten en veel helpende handen.

Grote, groene speelplaatsen.

-Ruime kleuterspeelplaats met speeltuigen, fietsjes en een enorme zandbak.

 

-Lagere schoolspeelplaats: verhard stuk om te hinkelen, voetballen,... en een speelbos om te klimmen en te ravotten.

-Speel-o-theek: kinderen kunnen spelmateriaal uitlenen tijdens de middag-speeltijd.

Modern gebouw.

-Moderne, gezellige klassen met focusborden, computers in de klas, veel licht.

-Toiletje in alle klassen van de kleuterschool.

Veiligheid onderweg.

-Alle leerlingen dragen in de winter en op uitstappen fluo-vestjes.

 

-Onze straat is enkelrichting en zone 30.